Zdravstvena postaja Črenšovci

ZDRAVSTVENA POSTAJA ČRENŠOVCI

Vrsta gradnje: rekonstrukcija + prizidava,
Etažnost: pritličje,
Kvadratura: 308 m2 neto
Stanje: pridobljeno gradbeno dovoljenje